Cariere


Daca doresti sa lucrezi intr-o companie tanara in domeniul tehnic pentru unul din urmatoarele posturi:

– Inginer service echipamente termice.
– Tehnician service echipamente termice.

Trimite Cv-ul la adresa de mail: adi@camardu.ro

Cerinte:

– Permis de conducere cat B.
– Bune abilitati tehnice.
– Usurinta in comunicarea cu clientul.
– Terminarea unei facultati cu profil tehnic pentru postul de inginer.

Prin transmiterea CV-ului Dvs, Datele personale colectate vor fi folosite exclusiv pentru scopul de a vă contacta în vederea stabilirii unei întălniri în vederea angajării


NOTĂ DE INFORMARE a candidaților la posturile ofertate de CDA&CAMARDU S.R.L.
cu privire la Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Societatea CDA&CAMARDU S.R.L. (denumită în continuare „Compania” sau „Societatea”) se aliniază Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare în prezentul plan “Regulamentul” sau „GDPR” ) aplicabil din data de 25 mai 2018.

CDA&CAMARDU S.R.L., cu sediul în Hunedoara , Str.T.Vladimirescu, Nr. _34_, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara_ sub nr. J20/232/1997, având cod fiscal RO 9350220, este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectăm direct de la tine, ca posibil viitor angajat sau dintr-o sursă legitimă (motoare specifice de căutare sau diferite platforme similare cu posturi disponibile).

Compania noastră – posibilul tău angajator are calitatea de operator potrivit prevederilor noului Regulament. Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale.

În conformitate cu noul Regulament, tu, posibilul angajat al companiei noastre, ești o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi – operatorul de date și tu – persoana vizată.

Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm noul Regulament (EU) 2016/679, legislația națională aplicabilă în materie, dar și următoarele principii:

 • Legalitate, echitate și transparență:
  Prelucrăm datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar tu ești informat corespunzător.
 • Controlul îți aparține
  În limitele legii, îți oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi.
 • Integritatea datelor și limitarea scopului:
  Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.
 • Securitate:
  Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să îți protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, reține faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este în mod absolut sigură.

Compania CDA&CAMARDU S.R.L. – care colectează date cu caracter personal cu prilejul unui proces de recrutare și selecție – respectă prevederile Regulamentului care este aplicabil în această situație ( de ex – compania obține date cu caracter personal ca urmare a solicitării completării unui formular dintr-o aplicație sau prin transmiterea unui CV – prin e-mail). Compania noastră îți aduce la cunoștință faptul că atunci când dorești să intri într-o relație de muncă cu noi și te prezinti la un interviu, este posibil să ne dai sau să primim din alte surse informații incluse într-un CV, cum ar fi dar fără a se limita la: Nume/Prenume; Data nașterii, Adresa; E-mail; Telefon; Semnătura; Hobby-uri; Diplome; Competențe; Studii.

Compania noastră va solicita doar datele personale care sunt necesare și relevante pentru procesul de recrutare, de natură a ajuta la luarea unei decizii.

Colectăm informațiile tale în scopul determinat și legitim de recrutare care include, dar nu se limitează la următoarele:

 • Pentru a putea comunica cu tine în vederea angajării;
 • Pentru a lua decizia potrivită în vederea angajării;
 • În vederea încheierii și executării unui contract de muncă potrivit specializării/calificării tale;

Prelucrarea este necesară pentru a putea face demersuri în vederea încheierii contractului de muncă (De exemplu, avem nevoie de informațiile tale pentru a lua o decizie în vederea angajării și pentru a-ți oferi postul potrivit calificării/specializării tale).

CDA&CAMARDU S.R.L. care colectează date cu caracter personal cu prilejul unui proces de recrutare și selecție, te asigură că nu va trimite către tine, prin nicio modalitate, comunicări de marketing sau comerciale. În cazul în care dorește să facă acest lucru – va obține un consimțământ expres, printr-un formular separat de la candidații ce aplică pentru posturile ofertate de companie, indicând scopul și durata acestor comunicări.

STOCAREA DATELOR ÎN CADRUL CDA&CAMARDU S.R.L.

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor declarate.
În situația în care te angajăm, păstrăm datele nu mai mult de 10 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi.

În situația în care nu te angajăm, nu luăm datele tale în considerare pentru alte poziții și nu le păstrăm, acestea fiind șterse/distruse sau transformate în date anonime.

După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.
Reține faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege, ca de exemplu păstrarea ștatelor de plată pe o durată de 50 de ani sau păstrarea contractelor de muncă pe o durată de 75 de ani.

PARTAJAREA INFORMAȚIILOR TALE CU TERȚE PERSOANE:

Fiind vorba de un proces de recrutare, CDA&CAMARDU S.R.L. nu dezvăluie datele obținute pe parcursul etapelor de recrutare, către alte companii terțe fără să fi obținut în prealabil un consimțământ expres și separat în acest sens.
Compania te asigură, că datele cu caracter personal obținute în urma procesului de recrutare sunt stocate în mod securizat sau sunt distruse.

DREPTURILE CANDIDAȚILOR – PERSOANE VIZATE ÎN LUMINA NOULUI REGULAMENT:

 • Dreptul de retragere a consimțământului acolo unde prelucrarea se face în baza consimțământului;
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale;
 • Dreptul de acces asupra datelor;
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”);
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator
 • Dreptul de a te opune prelucrării datelor
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
 • Dreptul de a te adresa justiției
 • Dreptul de o plângere în fața Autorității de Supraveghere.

CDA&CAMARDU S.R.L. îți aduce la cunoștință faptul că:

– Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, îți vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției.

– Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.

INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT:

Respectul nostru pentru datele tale include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condițiile actuale, nu vei face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor tale ( inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la datele tale personale sau care să te afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

SOLICITĂRI ȘI EXERCITAREA DREPTURILOR:

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale sau ai orice altă solicitare cu privire la confidențialitate, o poți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: dpo@camardu.ro sau direct printr-o cerere scrisă depusă în format tipărit la sediul CDA&CAMARDU S.R.L.